Case: meer online bezoekers in een specifieke doelgroep

Voor het Toon Hermans Huis Parkstad zijn wij aan de slag gegaan met een SEO scan. Met de concrete handvatten in de scan kunnen zij nu aan de slag om hun online vindbaarheid te verbeteren om zo meer bezoekers te trekken.

Nicetoleadyou 6003823 rotated Nice to Lead You

De klant

Het Toon Hermans Huis Parkstad is een plek waar alle inwoners van Parkstad die direct of indirect geraakt worden door kanker elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ondernemen met elkaar.  De ideale wereld volgens hun? Een wereld waarin iedereen die getroffen wordt door kanker de psychosociale ondersteuning krijg waar hij/zij behoefte aan heeft voor een optimale kwaliteit van leven. Je kunt er terecht voor al je vragen, emoties, verdriet en twijfels wanneer je te maken krijgt met kanker. Je vindt er rust, aandacht en betrokkenheid van de professionele medewerkers.

Toon-Hermans-Huis-Parkstad logo

De uitdaging

Het Toon Hermans Huis Parkstad bereikt online minder mensen dan zij willen en dan zij op basis van de potentiële doelgroep in de regio zouden mogen verwachten. Door online beter vindbaar te worden, kunnen zij meer mensen bereiken. Maar hoe ze dit moesten doen en welke concrete acties hieraan te koppelen waren? Daar kwamen zij niet aan uit. Om te achterhalen hoe zij online beter vindbaar kunnen worden, schakelde zij de hulp in van De Nieuwe Gevers. Wij besloten hierop te reageren.

toon hermans huis parkstad

Onze aanpak